Anatomie slepice

Nostril…..nozdry Larynx.....hrtan Trachea....průdušnice Oesophagus….hltan Crop…….vole Heart……srdce Proventricilus….žláznatý žaludek Gall blader…žlučník Speen…...slezina Liver...…..játra Gizzard...svalnatý žaludek Pancreas….slinivka břišní Duodenal loop…..smyčky střev Small intestine….Tenké střevo Large intestine…tlusté střevo Cloaca…...cloaka Oviduct…vejcovod Kidney….ledviny Ovary......vaječníky Caeca...slepé střevo Lungs….plíce Brain.....mozek Eya…...oko