Velmi často se setkáváme, že chovatelé slepičky překrmují. Což samozřejmě má za následek nižší snášku.

Hmotnst mladých slepiček Dominant v 18.týdnu stáří by měla být 1.4 – 1.6kg

Hmotnost DOSPĚLÝCH nosnicDominant je 2- 2,50kg

Hmotnost slepiček Dominant Koroptví D 300  Dominant Tricolor D301 a Dominant. Leghorn D 229 je ještě o něco menší!